thach anh kim 44thach anh kim 44

Vòng Thạch Anh Tóc Bạch Kim

Ý nghĩa:

Vòng Thạch Anh Tóc Bạch Kim là sự kết hợp hài hòa của 5 yếu tố quan trọng nhất của cuộc sống: Sức khỏe – Tiền bạc – Sự nghiệp – Tình cảm – May mắn.

-
+
-
+
Xem cách đo cổ tay

1,500,000