vong thach anh vangvong thach anh vang

Vòng Thạch Anh Tóc Vàng DP-01

Ý nghĩa:

Thạch Anh Tóc Vàng là biểu tượng của sự phát triển, thịnh vượng, thăng tiến, tiền đồ rộng mở. Sử dụng Vòng Thạch Anh Tóc Vàng sẽ giúp chủ nhân thăng hoa trong tình yêu, gia đình yên ấm, hạnh phúc.

-
+
-
+
Xem cách đo cổ tay

2,500,000