vong-tay-da-mat-ho-cat-giac-dapu.vnvong-tay-da-mat-ho-cat-giac-dapu.vn

Vòng Tay Đá Mắt Hổ Cắt Giác

Ý nghĩa:

Đá Mắt Hổ là một biến thể thuộc đá Thạch Anh có hiệu ứng mắt mèo rất đẹp. Đá Mắt Hổ là viên đá được sử dụng từ thời La Mã cổ đại. Các chiến binh khi ra trận thường đeo bùa hộ mệnh được khắc từ Đá Mắt Hổ, điều này được cho rằng sẽ giúp họ bình tĩnh, tập trung, can đảm và kiên trì.

-
+
-
+
Xem cách đo cổ tay

700,000